FROMMERVRIEND

MERVRIEND

Ondersteun onze tournees en toekomstige projecten en draag bij aan speciaal voor Frommermann geschreven composities en arrangementen.

Het Vriendenconcert 2018 vindt plaats op vrijdag 6 april in Amsterdam met de onthulling van Magazijn Hollandia.

U kunt Frommermann structureel ondersteunen door Stichting FrommerVriend te machtigen een jaarlijkse bijdrage over te maken. U kunt bij onze concerten een machtigingsformulier invullen of wij sturen er één toe op verzoek.
Het is ook mogelijk een eenmalige bijdrage over te maken op ING-rekening NL25 INGB 0006 0448 04 (t.n.v. ‘Stichting FrommerVriend’). U bent dan FrommerVriend voor de duur van een jaar. Vermeld daarbij uw naam en e-mailadres zodat wij u een ontvangstbevestiging van uw gift en de cd ‘Boum’ kunnen sturen.

Stuur voor meer informatie een mail aan: vriend@frommermann.nl

Een FrommerVriendschap komt uiteraard  van twee kanten. Als dank voor uw bijdrage geniet u de volgende voordelen:

voor 50 euro

* gesigneerde album ‘Boum!’
* twee gratis kaarten voor het jaarlijkse Vriendenconcert met aansluitende borrel
* de FrommerVriend e-flyer met bijzondere aanbiedingen en kortingen

voor 100 euro

* gesigneerde album ‘Boum!’
* vier gratis kaarten voor het jaarlijkse Vriendenconcert met aansluitende borrel
* de FrommerVriend e-flyer met bijzondere aanbiedingen en kortingen

vanaf 250 euro

* gesigneerde album ‘Boum!’
* zes gratis kaarten voor het jaarlijkse Vriendenconcert met aansluitende borrel
* de FrommerVriend e-flyer met bijzondere aanbiedingen en kortingen
* Vrienden-voorrang bij het reserveren van kaarten

FROMMERVRIEND