* BREAKING NEWS *

CLSFD-LKS-035

Marcel ‘VOC Mentaliteit’ Reijans heeft de Classified vergadering verlaten.
Hij wordt vervangen door Leon van Liere.

Mr. Van Liere treedt vanavond op in Gouda!