met veel dank

met veel dank

Dames en heren, het was een memorabele nacht
Er zijn harde woorden gevallen
Wij hebben debatten gevoerd op het scherpst van de snede
De discussie is wel een uit de bocht gevlogen
Maar wij kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken.

VEEL DANK aan onze trouwe vrienden, fans, familie en publiek voor een geweldige ‘Classified’ tournee!04012013_100